Applicatie

Bedrijfssoftware is een middel en géén doel

Om tot een juiste keuze voor uw organisatie te komen is het advies: formuleer antwoorden op de volgende onderwerpen

 • Onderzoek eigen bedrijfsprocessen. Breng de eigen werkwijzen in kaart en stel ze op papier en
  denk aan optimalisaties en de toekomstplannen.

 • Opstellen Programma van Eisen en Wensen (PVE). Hierin wordt beschreven wat van een applicatie
  wordt verwacht en wat “leuk” is om te hebben.

 • Onderzoek leveranciers. Door onderzoek kan men met behulp van een paar in het oog springende
  harde eisen een lijst opstellen van een beperkt aantal potentiële leveranciers.
  Deze potentiële leveranciers krijgen de eisen- en wensenlijst toegezonden met het verzoek intern
  te onderzoeken of ze hieraan kunnen voldoen en hiervan een schriftelijke rapportage terug te melden.

 • Opstellen businesscase. Praktijkvoorbeelden van het primaire proces én de belangrijke secundaire
  processen worden uitgewerkt.

 • Demonstratie. Aan de hand van de businesscase wordt door de potentiële leveranciers een demonstratie gegeven.

 • Hands-on demo. De belangrijkste gebruikers worden in staat gesteld om zelf achter de computer, begeleid,
  kennis te maken met het beoogde applicatie.

 • Principebeslissing. Aan de hand van alle voorgaande stappen wordt een principebeslissing genomen.

 • Contractbesprekingen.